Veel restaurantjes en winkels in Portimão

Veel restaurantjes en winkels in Portimão

Veel restaurantjes en winkels in Portimão

Veel kleine restaurantjes en winkels in Portimão.
Overal en vooral op de oude schoorstenen broeden de ooievaars. Wanneer ooievaars overwinteren dan doen zij dat in Afrika ten zuiden van de Sahara. Het merendeel van de kruisingen aan de Straat van Gibraltar in de herfst komen van de belangrijkste Europese broedplaatsen, maar een paar vinden ook hun weg naar Kaap St Vincent. Hier, en elders in het zuidwesten, zijn ze soms hoog in de lucht te zien met de vluchten Griffon gieren die zich in oktober en november verzamelen. Ook zijn er kleine aantallen te vinden in het binnenland, zoals bij de Barragem de Monte da Rocha bij Ourique.
De Zwarte Ooievaar is minder sociaal dan zijn “gewone” familielid met nesten die vaak wel een kilometer uit elkaar liggen. Deze bevinden zich meestal in de buurt van de toppen van grote bomen, maar kunnen op klifranden of zelfs in ondiepe grotten worden geplaatst. Paren blijven gedurende vele seizoenen bij elkaar. Hun paarsgewijze begroetingen en vertoningen zijn vergelijkbaar met die van de ooievaars, hoewel snavelgekletter ongewoon is en vooral wordt geassocieerd met agressieve opwinding in de aanwezigheid van een indringer. Drie of vier jongen worden grootgebracht om te vliegen, waarna de jongen snel zelfstandig worden.
De Algarve is bij uitstek aantrekkelijk als plaats om te broeden en de jongen groot te brengen. Dat komt door de warme winters en voldoende voedsel in die perioden. De ooievaar legt 2-5 mat witte eieren.  Ze leggen om de dag en wanneer het 1e ei is gelegd blijftg er altijd een ooievaar op het nest.

Terug naar Omgeving Algarve

Protected by Copyscape; title=Protected by Copyscape - Do not copy content from this page.