Regels voor stranden in de Algarve

Welke regels zijn er in de Algarve voor de stranden. Het gebruik van geluidsapparatuur en het veroorzaken van geluidsoverlast is ook hier natuurlijk niet toegestaan en hiervoor kunnen hoge boetes worden opgelegd. Maar, dat zijn niet de enige regels die gelden of verboden zijn voor gebruikmaking van de stranden in de Algarve en de rest van Portugal. 

Regels voor stranden in de Algarve

Overige regels voor stranden in de Algarve zijn:

 • Kamperen;
 • Vissen in zwemzones tussen zonsopgang en -ondergang;
 • (Kite-en wind)surfen en andere activiteiten die een gevaar kunnen vormen voor zwemmers;
 • Activiteiten van het verzamelen van planten en schelpdieren buiten de vastgestelde plaatsen en seizoenen voor economische redenen;
 • Het uitvoeren van handelingen of activiteiten die het openbare gebruik van de stranden in gevaar brengen, met uitzondering van activiteiten die noodzakelijk zijn om milieu- of veiligheidsredenen;
 • Het uitvoeren van activiteiten die de veiligheid of gezondheid van zwemmers in gevaar kunnen brengen;
 • Balspelen en dergelijke buiten de daarvoor bestemde gebieden;
 • Verzamelen van geologisch materiaal, vegetatie en archeologische overblijfselen, tenzij toegestane wetenschappelijke activiteiten;
 • Parkeren van vaartuigen en nautische middelen voor recreatie en sport buiten de gedefinieerde ruimten en afgebakende gebieden;
 • Het deponeren of achterlaten van afval, glazen voorwerpen buiten de daarvoor bestemde containers;
 • Vuur/brand maken;
 • Verkeer van boten, waterscooters en jetski’s in gebieden die bestemd zijn voor andere doeleinden;
 • Overvliegen door vliegtuigen lager dan 1000 voet, met uitzondering van vliegtuigen bedoeld voor bewakings- en reddingsoperaties;
 • Het uitvoeren van straatverkoopactiviteiten zonder vergunning;
 • Reclameactiviteiten zonder vergunning;
 • Het niet naleven van informatie op borden, vlaggen, boeien en instructies van badmeesters met betrekking tot situaties die de veiligheid van anderen in gevaar kunnen brengen;
 • Verkeer en parkeren in verboden zones;
 • Verkeer en parkeren van motorvoertuigen buiten de vastgestelde toegangswegen en buiten de vastgestelde grenzen van parken en parkeerterreinen;
 • Verkeer en dieren buiten de toegestane gebieden, met uitzondering van getrainde hulphonden of in de trainingsfase, naar behoren gecertificeerd, om te begeleiden, leiden en mensen te helpen;

Protected by Copyscape; title=Protected by Copyscape - Do not copy content from this page.